سیستم مراقبت لحظه به لحظه 

زمانی که برای کارهای روزمره از منزل خارج می شوید و یا بدلیل ماموریت مجبور به ترک کردن عزیزان خود و سفر به شهر های دیگر می باشید ، همواره بخشی از مشغله فکری شما ، سلامتی عزیزانی است که دور از شما بوده و توانایی مانیتور نمودن وضعیت سلامتی آنها را بصورت لحظه به لحظه ندارید .
سیستم ویتالوک این قابلیت را برای شما فراهم نموده ، تا در صورت دور بودن از عزیزان خود بتوانید وضعیت سلامتی عزیزان خود را بصورت هوشمند ملاحظه و با آرامش خاطر به امورات روزمره خود بپردازید .
این سیستم هوشمند با استفاده از ساعت های مجهز به دریافت علائم حیاتی و ارسال آن به مرکز مانیتورینگ وضعیت فشار خون ، ضربان قلب ، ئمای بدن و اکسیژن خون عزیزان شما را اندازه گیری و در بازه های زمانی هر 30 دقیقه یکبار بروز رسانی می نماید .این ساعت های هوشمند که مجهز به سیم کارت می باشند در بازه های زمانی ذکر شده علائم حیاتی را از طریق سیم کارت به مرکز مانیتورینگ منتقل می نمایند .

یکی از مهمترین ویژگی های استفاده از سیستم مراقبت هوشمند آن است که در هر شرایطی ، زمانی که عزیزان شما در خواب می باشند و یا دچار عارضه های قلبی شده و یا زمانی که به تنهایی در خارج از منزل در تردد می باشند ، علائم حیاتی را دریافت و بصورت کاملا هوشمند وضعیت سلامتی ایشان را در مرکز مانیتورینگ کنترل و در صورت نا مساعد بودن وضعیت سلامتی ایشان ، این موضوع را در ابتدا به همیاران کاربر ( خانواده کاربر ) به همراه لوکیشن اطلاع رسانی می نماید .
سیستم به نحوی طراحی شده است تا در صورت عدم دسترسی به اعضای خانواده کاربر در شزایط بحرانی ، مرکز مانیتورینگ در شرایط خاص بصورت کاملا هوشمند ، نزدیکترین پرستار را به لوکیشن دریافتی از کاربر اعزام می نماید . پرستاران اعزامی که لحظه به لحظه با پزشکان مرکز مانیتورینگ در تماس می باشند در صورت عدم توانایی در اخذ نتیجه مناسب سلامتی کاربر ، با درخواست آمبولانس بصورت هوشمند ، نزدیکترین آمبولانس به لوکیشن کاربر را به خدمت گرفته و ایشان را تا مراکز درمانی همراهی می نماید .

سیستم امداد رسانی هوشمند

یکی از مهمترین ویژگی های متمایز کننده این سیستم آن است که کاربر می تواند در شرایطی که وضعیت نا مناسبی داشته می تواند بنا بر تشخیص خود درخواست امداد رسانی نماید . در این شرایط سیستم با گرفتن لوکیشن کاربر درخواست امداد رسانی ایشان را ثبت و به خانواده کاربر ( همیاران کاربر ) اطلاع رسانی می نماید .همیاران کاربر در اپلیکیشن خود می توانند خود مستقیما برای کمک به کاربر عازم لوکیشن کاربر گردند و یا در صورت عدم توانایی به حضور در محل کاربر ، درخواست پرستار و آمبولانس برای کاربر و همیاران ایشان قابل استفاده خواهد بود .
لازم به ذکر است که حتی همیاران یک کاربر در صورت نیاز به پرستار و یا آمبولانس تنها با فشار دادن یک کلید می توانند نزدیکترین آمبولانس و یا پرستار را در محل خود داشته باشند .نکته قابل توجه آن است که در صورتی که یکی از اعضای خانواده کاربر آمادگی خود را برای حضور در محل کاربر اعلام نماید این موضوع به کاربر و سایر همیاران اطلاع رسانی میگردد.
این چرخه کامل از امداد رسانی از بروز اتفاقات ناگوار که بدلیل تاخیر در امداد رسانی ایجاد می شود را بر طرف می نماید .

سیستم ویتالوک بر پایه سوابق علائم حیاتی کاربر ( فشار خون ، ضربان قلب ، دمای بدن ، اکسیژن ) و سوابق بیماری های گذشته تا کنون ایشان ، حد و مرز مشخصی برای وضعیت پایدار علائم حیاتی هر شخص معین می نماید که این مهم توسط تیم پزشکی انجام میگردد . در شرایطی که کاربر درخواست اورژانسی ارسال نموده مرکز مانیتورینگ ، بصورت هوشمند وضعیت علائم حیاتی کاربر را دریافت می نماید تا مطلع گردد آیا درخواست اورژانسی کاربر منوط به شرایط علائم حیاتی ایشان می باشد و یا بر اساس تشخیص خود این درخواست را نموده است .

سیستم درخواست  امداد رسانی دستی