بد نیست که با مردم مقابله به مثل کنیم

ارسال ارزیابی
به خیلی از مردم اعتماد نمی کنم

برای رسیدن به هدف کوتاهترین راه بهترین راه خواهد بود

برای نتیجه گیری بهتر است همیشه بدون حاشیه به اصل موضوع پرداخت

رک بودن در گفتار را به مقدمه چینی ترجیح می دهم

کار گروهی مهمتر از برنده شدن است حتی اگر مخالف نظر من باشد.

در لحظه تصمیم گیری بهتر از تصمیم گیری با برنامه ریزی می باشد چرا که هر شرایطی یک رفتاری نیاز دارد .

تمامی دوستان ما با اهدافی به ما نزدیک می شوند همانطور که ما اهدافی را در این زمینه دنبال می نماییم

در بعضی از مواقع لازم است با جسارت کامل خلاف جهت آب حرکت نمود.

حرکت در خلاف جهت آب ممکن است سرزنش دیگران را به دنبال خواهد داشت اما بمنظور رسیدن به هدف نظر سایرین رو می توان نادیده گرفت

در تصمیم گیری های فردی بر حسب تشخیص خود در درست و غلط بودن کاری نسبت به انجام آن اقدام می نمایم و نظر دیگران در مورد این تصمیم مهم نخواهد بود .

در زندگی شخصی بسیاری از قواعد دست و پا گیر فقط سرعت پیشرفت من را کاهش می دهند و من فقط با قواعد خود حرکت می نمایم .

در زندگی بهتر است برای جلب اطمینان طرف مقابل اولین گام را ما برداریم تا طرف مقابل به تناسب آن اقدام نماید

گاهی در زندگی روزمره ترجیح می دهم ریسک پذیر باشم تا به سرعت پیشرفت نمایم .

در کار گروهی باید آنطورکه تصمیم گیری شده عمل کرد حتی اگر از شکست خوردن این روش مطمن باشم

طوری بازی می کنم که گویی زندگیم به آن وابسته است

گاهی باید بمنظور رسیدن به هدف از میان بر استفاده کرد

خیلی با حرارت تر از سایر اعضای گروه خود بازی می کنم چرا که بدنبال جایگاه شغلی بهتری هستم

در صورتی که بخشی از روش کار تیمی نادرست باشد من در لحظه از روش جایگزین خود استفاده می نمایم حتی اگر بر خلاف تصمیم گروهی و مدیر تیم باشد.

هر کس نا گفته هایی داشته که این ناگفته ها ریشه در امیال و خواسته های فردی - شخصی و درونی افراد است

برای نفوذ به هر شخص ، می توان ناگفته های ایشان را از روی ننگاه و حرکات حدس زد و آن را بعنوان یک نقطه ضعف برای نفوذ استفاده نمود

من می توانم با شناخت نا گفته های شخص ، خواسته های ایشان را پوشش دهم.. مشروط به اینکه طرف مقابل هم قصد پوشش دادن خواسته های من را داشته باشد

نفوذ در افراد یعنی پوشش دادن ناگفته های افراد ، من توانایی این پوشش را دارم

برای به تفاهم رسیدن با دیگران ابتدا باید خواسته های آنان را شناخت

در جلسات با دیگران ترجیح می دهم از کوتاهترین مسیر برای رسیدن به نتیجه دلخواه خود استفاده نمایم.

شیوه کار من بهترین شیوه است

بهترین سیاست این است که هرکس برای خودش برنامه ریزی نماید

برای برنده شدن،تمام تلاش خود را انجام خواهم داد و در انتظار شانس نمی مانم

مهمترین کار در بازی، برنده شدن است. انتخاب مسیر در لحظه می بایست انجام شود .

هر انداره بیشتر برنده می شوم، بیشتر احساس قدرت می کنم

دوست ندارم، برای رسیدن به هدف، دیگران را تحت فشار قرار دهم

. در جلسات به نوع رفتار طرف مقابل می بایست دقت نمود .

بیشتر نیاز های افراد را می توان با دقت در رفتار آنان مشاهده نمود . ( ربان بدن و body language )

گاها مشتریان نیاز های خود را با رفتار و حرکات و نگاه خود بیان می کنند

ناگفته های مشتریان و نیاز های آنان را باید به دقت شناسایی نمود .

خواسته های طرف مقابل در جلسات در صورتی که منافع من تامین گردد قابل تامین است ( win-win)

اگر یک مشتری منافع خود را بدلیل اعتبار، ترس از موقعیت خود ، نداشتن اطمینان به من خود بیان نکند من با دقت در رفتار طرف مقابل آن را تشخصی داده و صراحتا در رابطه با تامین نیاز ایشان به طرف مقابل اطمینان خاطر می دهم.

در بعضی از اشخاص در برخورد اول می بایست به درخواست های ایشان توجه شود و خواسته های ایشان برطرف گردد تا ارتباط مورد نظر بوجود آید

ضمن تشکر از شما در این مشارکت ، فرم ارزیابی شما ثبت گردید. در کوتاهترین زمان پاسخ داده خواهد شد