مراقبت هوشمند از تغذیه

سیستم تغذیه :
اطلاعات تغذیه روزانه در صورتی که با شرایط جسمانی کاربر ، سوابق بیماری های گذشته ایشان ، علائم حیاتی دریافتی و . . در کنار یکدیگر قرار گیرد نقش بسیار موثری در روند سلامتی کاربر ایفا خواهد نمود .
بیشتر افراد بدلیل مشغله روزانه فرصت نوشتن تغذیه خود را نداشته  و یا با فراموشی در یادداشت، غذاهای روزهای گذشته خود را بیاد نمی آورند .
سیستم ویتالوک این امکان را فراهم نموده تا کاربران در هر زمان که تمایل داشته باشند بدون محدودیت زمانی و حتی مربوط به تاریخ های گذشته تغذیه خود را ثبت نمایند .
در کنار ثبت نمودن تغذیه ، کاربر می تواند فعالیت های ورزشی خود را نیز ثبت نموده و از میزان کالری های دریافتی ، مصرف شده و باقیمانده خود مطلع گردد .مدیریت چرخه کامل تغذیه :

سیستم ویتالوک تمامی اطلاعات تغذیه کاربر را که در سیستم وارد می نمایند را در پرونده ایشان ثبت و با توجه به سوابق کامل پزشکی و علائم حیاتی کاربر تحلیل نموده و نتیجه این تحلیل را در اختیار متخصصین تغذیه مرکز مانیتورینگ قرار خواهد داد . متخصصین مرکز مانیتورینگ پس از بررسی و تائید تشخیص هوشمند سیستم ،  پیام های تغذیه را به  کاربران ارسال و موارد لازم را مانند پرهیز غذایی خاص و تاکید بر استفاده از برخی  مواد غذایی به ایشان یاد آورد می شوند  .تمامی این اطلاعات بصورت جامع با توجه به شرایط جسمانی و بیماری های کاربر به ایشان اطلاع رسانی میگردد .