مراقبتی هوشمند
علائم حیاتی ، تغذیه و روند سلامتی

این سیستم ضمن دریافت علائم حیاتی از ساعت هوشمند ، ابتدا مقایسه ای با وضعیت سلامتی پایدار کاربر انجام خواهد داد و سپس اطلاعات دریافت شده را با استاندارد علائم حیاتی مختص همین کاربر مقایسه می کند . این استاندارد علائم حیاتی توسط تیم پزشکان بررسی و بروز رسانی  شده و در پرونده کاربر ذخیره می شود.بعنوان مثال افرادی که دارای بیماری فشار خون می باشند و فشار خون ایشان بوسیله دارو کنترل می گردد ممکن است توسط پزشک ایشان در محدوده 160/95 از نظر پزشک ایشان منطقی بنظر برسد ، اما این فشار خون برای فرد دیگری بسیار بالا محسوب گردد ، بنا براین هریک از افراد معیار م میزان خود را در  علائم حیاتی خواهند داشت .
مقایسه علائم حیاتی دریافتی و وضعیت پایدار علائم حیاتی کاربر توسط سیستم بصورت هوشمند انجام می شود و بعنوان مثال اگر فشار خون نامبرده به میزان ده درصد افزایش یابد به کاربر و خانواده  ایشان هشدار های مراقبتی را ارسال می نماید و در صورت افزایش بیش از آن نوع مسیج های ارسالی به کاربر بصورت بحرانی ارسال می شود . سیستم بصورت هوشمند مسیج های خود را در حالت های عادی ( سبز ) هشدار ( زرد ) و بحرانی ( قرمز ) به کاربر و خانواده ایشان اطلاع رسانی در لحظه را انجام خواهد داد .این سیستم این قابلیت را داشته تا کاربرانی که از ساعت هوشمند برای اندازه گیری علائم حیاتی استفاده نمی نمایند ،بتوانند اطلاعات علائم حیاتی خود را شامل فشار خون ، قند خون ، ضربان قلب ، دمای بدن و اکسیژن خون را بصورت دستی در اپلیکیشن وارد نمایند.تمامی این اطلاعات در پرونده پزشکی کاربر ذخیره می شود و . . .
مراقبت هوشمنددر لایه علائم حیاتی 

این سیستم در لایه علائم حیاتی اطلاعات جمع آوری شده را در لحظه با وضعیت های پایدار کاربر مقایسه و شرایط طبیعی و یا غیر طبیعی بودن وضعیت ایشان را به سرعت تحلیل می نماید .
این روند هوشمند به خانواده کاربران سیستم کمک می نماید تا قبل از بروز هرگونه اتفاقات ناگوار وضعیت نامناسب کاربر توسط پزشکان مرکز مانیتورینگ رصد و در کوتاه ترین زمان ممکن امداد رسانی های هوشمند و متمرکز انجام گردد .

مراقبت هوشمنددر کنترل تغذیه

این سیستم در لایه کنترل تغذیه با توجه به اخذ تمامی اطلاعات تغذیه کاربر به جزئیات نسبت به تحلیل این تغذیه اقدام و به کاربر هرگونه تناقض موجود در تغذیه و علائم حیاتی و حتی سوابق بیماری های گذشته ایشان را یادآوری می نماید  . این سیستم می تواند با توجه به نظارت پزشکان تغذیه روند تغذیه کاربر را اصلاح و بهینه سازی نماید 

مراقبت هوشمنددر مصرف کالری

این سیستم در مصرف کالری با دقت مضاعف کالری های مصرف شده کاربر را که در سیستم غذایی ثبت نموده است را تحلیل و ضمن اعلام کالری کسب شده ، میزان کالری مازاد دریافت شده را به ایشان اعلام می نماید تا کاربران بتوانند با توصیه های هوشمند سیستم مازاد کالری دریافتی را در فعالیت های پیشنهادی استفاده نمایند.